Zasady Portalu Informacyjnego www.chalupki.pl

Wszystkie informacje zamieszczone na Portalu Internetowym Chałupek, są podawane przez przedstawicieli mieszkanców, których dana informacja dotyczy.
Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych umieszczonych na Portalu. Każda ukazujaca się informacja jest uprzednio konsultowana z nadawcą wiadomosci i to ona odpowiada za jej autentyczność, a nie administrator. Nadawca informacji świadomy jest tego, iż przyniesione przez jego materiały zostaną opublikowane w internecie i jest w pełni odpowiedzialny za ich treść.
W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawdziwych informacji na Portalu, prosi się o pilne zawiadominie administratora w celu ich natychmiastowej poprawy.