P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl    

 

Ważne telefony dla mieszkańców Chałupek i okolic:

 

 

 

Pogotowie ratunkowe                     999

 Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Raciborzu   (32) 415 47 77

 

Policja                                                  997

                   Dzielnicowy                                                0 507 967 363

  Posterunek w Krzyżanowicach                       (32) 459 42 02

                   Komenda Powiatowa w Raciborzu     (32) 459 42 00 lub 42 55

                   Oficer dyżurny                                            (32) 419 09 16

                   Centrala                                                    (32) 415 48 88

                                                                                  (32) 415 34 00

         Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach       (32) 251 02 21

 Straż Pożarna                                    998

 Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach               (32) 251 88 41

 Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  (32) 415 21 07

                                                                                   (32) 415 21 08

             Miejski Ośrodek Dyspozycyjny                               (32) 414 04 74 

Pogotowie energetyczne                991

Biuro Obsługi Klienta                                        (32) 303 03 03

 

Pogotowie gazowe                           992 

 

 

Informacja PKP                                9436 (Rybnik)

                Chałupki                               (32) 410 09 06

                Racibórz                               (32) 410 03 73

                        Wodzisław Śląski                    (32) 410 09 11

 

Informacja PKS

                                  Racibórz                               (32) 415 30 81

                                  Wodzisław Śląski                    (32) 455 22 04 

 

Telefony ułatwiające życie mieszkańcom Chałupek:

Sołtys wsi Chałupki                                  (32) 419 67 23

Grupa Odnowy Wsi                                  (32) 419 67 32 (sołtys)

                                                           (32) 414 99 63 (Z. Ciapka)

Zespół Szkół ogólnokształcących                (32) 419 60 16

Przedszkole                                            (32) 419 67 56

Placówka Straży Granicznej                       (32) 459 44 24, 459 44 45

Ośrodek Zdrowia                                     (32) 419 60 13

„Stomatologia” S.C. Durczok L., Durczok A.  (32) 419 31 78

Parafia rzymsko-katolicka                          (32) 419 68 21

Terenowe urzędy administracji państwowej i samorządu

Biuro paszportowe w Wodzisławiu Śląskim      (32) 455 24 10

Starostwo Powiatowe w Raciborzu               (32) 415 44 08

                                                             (32) 415 20 97

Urząd Gminy Krzyżanowice                          (32) 419 40 50

                Sekretariat                              (32) 419 42 13     419 42 34

                Rada Gminy                              (32) 419 40 51

Sołtys wsi Chałupki                                    (32) 419 67 23

 Telefony Zaufania

„Niebieska Linia” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie       0 800 120 002

„Pomarańczowa Linia” pomaga rodzicom, których dzieci piją                        0 801 140 068

„Być sobą” Fundacja, telefon zaufania dla kobiet                                      (22) 651 71 19

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, telefon zaufania dla kobiet  (22) 632 08 82

Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni                                                         0 501 100 420

Telefon zaufania                                                                                 (32) 258 65 55