P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

Świetlica Socjoterapeutyczna

> > >Kronika

 

 

Świetlice Socjoterapeutyczne są miejscem dla dzieci i młodzieży wymagającej opieki z powodu niedostosowanego zachowania się w sytuacjach społecznych lub pochodzących z rodzin  zaniedbujących je wychowawczo oraz środowisk zagrożonych uzależnieniem.

           

           Celem świetlicy jest:


Do podstawowych zadań świetlicy należą:


Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach prowadzonej działalności polega na terapii indywidualnej, terapii grupowej oraz kontaktach z rodzicami uczestników zajęć.Podporą każdej świetlicy socjoterapeutycznej są wolontariusze, poświęcający swój czas potrzebującym. Wnoszą oni do placówki entuzjazm, nowe pomysły a przede wszystkim serce. W pracy terapeutycznej stosuje się głównie terapię zajęciową. Polega ona na wykorzystaniu następujących technik: twórczość plastyczna, inscenizacje, odgrywanie scenek, gry i zabawy, treningi interpersonalne, burza mózgów, zajęcia taneczne, imprezy środowiskowe. Różnorodność organizowanych zajęć umożliwia prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży o różnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Dużą rolę w prawidłowym rozwoju uczestników zajęć odgrywa udział w różnego rodzaju konkursach plastycznych, gdzie mogą się zrealizować. Często są nagradzani co pozwala na podwyższenie ich samooceny.