P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

 

Wieś położona jest na historycznym szlaku bursztynowym wiodącym przez Bramę Morawską z północy na południe Europy. Historia tej nadgranicznej osady sięga XIV wieku a jej centrum w tamtych czasach stanowił zamek obronny. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1373 roku, kiedy to książę Jan Opolski ofiarował zamek rycerzowi Pasko, wówczas wioska nosiła nazwę Annaberg.

Na przełomie wieków zamek znajdował się w posiadaniu kilku rodów i był wielokrotnie przebudowywany. Obecny, barokowy kształt przyjął na przełomie XVIII i XIX wieku.

 W latach 1844 – 1936 zamek był własnością Rotschildów – znanych w Europie właścicieli banków.

W 1936 roku Hitler odebrał go dotychczasowym właścicielom i wraz z przyległym majątkiem podarował wdowie po niemieckim generale, baronowej Rotkirch von Kirchen und Pancken. W jej władaniu zamek i majątek znajdowały się do roku 1945.

Pierwszy znany z kronik drewniany most łączący Chałupki z Boguminem ufundował książę Jan z Weimaru. W 1626 roku most został zerwany, a budowę nowego ukończono w 1833r. Do roku 1818 Chałupki należały do hrabstwa pruskiego w Bohuminie.

W 1852 roku w Chałupkach wybudowano cukrownię. Po kolejnej powodzi z 1880 roku, w przeciągu 2 lat wokół zamku podniesiono wał obronny do wysokości 6 m. Spełniał on również rolę wału przeciwpowodziowego. W 1873 roku właściciel zamku i majątku – Rotschild przekazał bezpłatnie wsi grunty pod budowę szkoły. Ponieważ szkoła miała powstać ze składek mieszkańców, jej budowę rozpoczęto dopiero w 1877 roku. 16 lipca 1878 roku nastąpiło jej otwarcie. Pierwszym nauczycielem został Konrad Philip. Niezmiernie ważną inwestycją z tego okresu była budowa linii kolejowej z Chałupek do Wodzisławia oraz z Bohumina do Raciborza (1884 – 1886). W ten sposób pod koniec XIX wieku Chałupki znalazły się na trasie słynne wtedy „kolei wiedeńskiej” łączącej Wiedeń przez Opole i Wrocław z Berlinem oraz z Warszawą.

Do 1945 roku wieś znajdowała się na terenie Niemiec.

 Wyzwolona 30 kwietnia 1945 roku znalazła się w granicach Polski na tzw. „Ziemiach Odzyskanych”.

Obecną nazwę – Chałupki – wieś otrzymała w 1945 roku.