P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

 

 

Adres:
ul. Nowa 1 47-460 Chałupki tel. 032/419 68 21
Dekanat: Tworków
Proboszcz:

e-mail:
Liczba mieszkańców: 1450
Miejscowości i ulice należące do Parafii: Raciborska (numery 1 do 25 i 4 do 54), Boczna za wyjątkiem nr 10
Godz. Mszy Św.:
> > >sprawdź< < <
Kapłani po 1945: ks. Krzysztof Kubów, ks. Jerzy Mądry, ks.
Krótka historia parafii: Miejscowość Chałupki do XVI w. należała do hrabstwa w Bohuminie. W 1925 r. wybudowany kościół ewangelicki. W 1946 r. na podstawie umowy zawartej między gminą ewangelicką, a rzymskokatolicką parafią w Zabełkowie oddany został dla kultu rzymskokatolickiego. Do 1979 r. posługę duszpasterską sprawowali kolejno proboszczowie z Zabełkowa i Rudyszwałdu. Samodzielną parafię erygował bp A. Nossol 21 XI 1980 r.

 

Spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w Krakowie
28 maja 2006r.
 

 


 

 

Uroczystość 25-lecia powstania naszej parafii

 

Panorama Parafii - artykuł z

 

 

 

Ciekawe linki

 

 

 

 

www.fundacja.chalupki.pl

 

 

 

ZARYS HISTORII KOŚCIOŁA PW. ŚW. ANNY W CHAŁUPKACH


Dekretem z dnia 21 listopada 1980 roku ks. bp Alfons Nossol erygował w Chałupkach samodzielną parafię pw. św. Anny, Matki NMP
Kościół pw. św. Anny w Chałupkach, wzmiankowany w 1925 roku, wybudowany został jako kościół ewangelicki z polecenia barona Rothschilda.
Po II wojnie światowej w 1946 roku, w wyniku umowy zawartej między Gminą Ewangelicką a Rzymskokatolicką Parafią w Zabełkowie oddany został do kultu rzymskokatolickiego.PIERWSZA ROZBUDOWA (1976-1984)


Dobudowano podpiwniczone prezbiterium, zakrystię i kaplicę Maryjną Otynkowano kościół (VIl 1982)
Podniesiono sufit nawy głównej do wysokości prezbiterium i przykryto dach nową blachą (VII 1983)
Zbudowano chór kościelny ( III 1984).
Pomalowano kościół (VII 1984)
Postawiono przy kościele parkan z kamienia i doprowadzono do kościoła bieżącą wodę (VII-VIII 1991)
Wykonano bramę wjazdową na plac kościelny (1999)

 


DRUGA ROZBUDOWA (VIII 2000 - 2003)


Rozbudowano nawę boczną i główną kościoła
Wprawiono nowe trzy witraże m.in. w ścianie frontowej witraż przedstawiający papieża Jana Pawła II (II 2002)
Wykonanie aneksu do projektu kościoła i uzyskanie zgody na dalszą rozbudowę kościoła (VI - IX 2002)
Zbudowano tymczasową drewnianą dzwonnicę obok kościoła i rozebrano istniejącą starą na dachu kościoła (V -VI 2002)
Zakończono roboty na dachu nawy bocznej i pokryto blachą dach dobudowanej części nawy głównej (VII 2002)
Zbudowano betonowe schody na mający powstać nowy chór (II 2003)
Rozebrano stary chór i ścianę oddzielającą starą część nawy głównej od nowo dobudowanej oraz rozbudowano nowy chór (III-IV 2003)
Ocieplono i wyłożono deskami sufit nad chórem i w nawie bocznej oraz położono nową instalację elektryczną w nawie bocznej (IV-V 2003)
Pomalowano kościół (V 2003)
Zbudowano fundamenty pod dzwonnicę i ściany ją okalające (VIII 2003)
Postawiono dolną część stalowej konstrukcji dzwonnicy, wylano schody i posadzkę pod dzwonnicą a także zbudowano ściany okalające dzwonnicę i zamykające bryłę kościoła od strony południowo-wschodniej (IX 2003)
Poświecono krzyż zwieńczający dzwonnicę, ufundowany przez Radę Sołecką w Chałupkach (21 1X2003)
Zmodernizowano instalację elektryczną poprzez przeniesienia licznika na zewnątrz kościoła i zmianę tablicy rozdzielczej
Ustawiono konstrukcję dzwonnicy wraz z krzyżem (26 IX 2003)

 

 

 

 

Pamiętnik chóru kościelnego Chałupki - Zabełków 1952-1977

"Jak, szybko mijają chwile jak szybko mija czas ...

Gdy nas juz nie będzie mieszkańcy tutejszej parafii oglądajcie nasz pamiętnik i

śpiewajcie nadal piękne pieśni na chwałę Bożą. Pieśni cześć na wieki!"

1962 Knauer Antoni    

 

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ

powiększ