P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna

 > > >Z działalności jednostki

> > >  Zarząd OSP

> > >  MDP

> > >  Historia OSP

ul. Długa 47 , 47-460 Chałupki
e-mail.: osp@chalupki.pl

Prezes: Jurszek Arnold

 

W razie pożaru należy dzwonić pod numer Straży w Raciborzu:

998

032 4152107

032 4152108

 

W ciągu roku 2005 Straż Pożarna w całej Polsce wyjeżdżała do pożaru co 3 minuty.

Co 22 minuty do pożaru obiektu mieszkalnego.

 

Źródło: Dane Statystyczne dotyczące interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. KG PSP.