P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

 

Na terenie Chałupek znajduje się Zespół Szkół Ogólnokształcących, przedszkole, świetlica socjoterapeutyczna, ośrodek zdrowia przystosowany do obsługi niepełnosprawnych. Działają: Koło Emerytów i Rencistów, Grupa Odnowy Wsi,Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Rodziców przy ZSO, zespół taneczny „MARZENIE”, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy.