P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

 

 

INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI GOW

 

 

nr konta: bank Spółdzielczy w Wodzisławiu śl. : 33 8468 0000 0010 0009 9033 0001

 

Mając na celu dobro naszych mieszkańców oraz rozwój miejscowości grupa ludzi pod przewodnictwem sołtysa p. Ryszarda Chroboka postanowiła wszcząć działania w kierunku rozbudowy i odnowy Chałupek.

W tym celu w grudniu 2004 roku powołano do życia Grupę Odnowy Chałupek.

 

 

 

W oparciu o Plan Rozwoju Miejscowości, grupa Odnowy Chałupek proponuje,

aby w ramach Projektu Odnowy Wsi powstało w Chałupkach "Wiejskie Centrum

Wypoczynku i Rekreacji". Byłoby ono usytuowane pomiędzy ul. Powstańców

Śląskich a ul. Fabryczną- obok świetlicy socjoterapeutycznej.

 

Dnia 16 listopada 2007r. w świetlicy wiejskiej w Chałupkach odbyło się spotkanie poświęcone projektowi odbudowy pomnika „Dreiländereck”.

 

Organizatorem spotkania była Grupa Odnowy Wsi Chałupki. W spotkaniu uczestniczyli: p. Leonard FULNECZEK – Wójt Gminy Krzyżanowice, p. Louthar WITEK – mieszkaniec Rudyszwałdu, p. Martin STUDNICZEK – mieszkaniec Chałupek, właściciel restauracji „ANNABRG”, p. Zygfryd KANIA – mieszkaniec Chałupek oraz członkowie Grupy Odnowy Wsi: p. Ryszard CHROBOK – sołtys, Maria KISZKA, Bronisław BAKAJ i Zdzisław CIAPKA. Wójt Gminy poinformował zebranych o możliwościach pozyskania funduszy zewnętrznych na odbudowę pomnika. Z kolei p. WITEK zapoznał z historią pomnika (od budowy, do rozbiórki) oraz pokazał niektóre materiały i fotografie pomnika. Poinformował również o dotychczasowych działaniach zmierzających do zdobycia planów i szczegółowego opisu wspomnianej budowli.
Zebrani jednomyślnie zadeklarowali pomoc w dalszych poszukiwaniach materiałów i relacji ludzi pamiętających pomnik „Dreiländereck” oraz funduszy na odbudowę.

 

 

Dnia 24 – 26 maj 2007r. Ciapka Zdzisław uczestniczyły VI Europejski Kongres Odnowy Wsi w Kamieniu Śląskim

 

- 24 maja w Chrzelicach zapoznaliśmy się z działalnością tamtejszego Stowarzyszenia Odnowy Wsi.  Wymieniliśmy uwagi  oraz doświadczenia nabyte w ramach odnowy wsi. Zapoznaliśmy się z projektem „Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji” zrealizowanego w ramach SPO (podobnie jak nasze Wiejskie Centrum Wypoczynku i Rekreacji).

- 25 maja był dniem wystąpień i referatów znanych ekspertów z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich oraz odnowy wsi. Zaprezentowane zostały również najlepsze projekty zgłoszone do konkursu i realizowane w ramach działania SPO „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. „Budowa Wiejskiego Centrum Wypoczynku i Rekreacji w Chałupkach”, została zaprezentowana jako jeden z pięciu najciekawszych projektów województwa śląskiego przez Witolda Marysi.

- 26 maja minął nam na podróżach studyjnych po wsiach woj. Opolskiego biorących udział w programie odnowy wsi. Zwiedziliśmy sołectwa Solec, Pietna, Biedrzychowice oraz Wierzch, gdzie zapoznaliśmy się z lokalnymi projektami realizowanymi w ramach odnowy wsi.

Dnia 20.09.2005r. Serwach Mariusz ,Ciapka Zdzisław oraz Pisarek Witold uczestniczyły w seminarium (Katowice - Qubus Hotel  Prestige) na temat "Wykorzystania internetu w rozwoju obszarów wiejskich województwa Śląskiego"

Całe szkolenie prowadził p. Ferdynand Morski - Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 

Tematy  wykładów:

1."Wykorzystanie IT w rozwoju lokalnym - doświadczenia programu e-Vita"

2."Alternatywy do TP S.A sposoby uzyskania dostępu do sieci internetowej"

3."Aktualne programy realizowane przez Fundacje Wspomagania Wsi, adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich"

4."Przykłady wykorzystania internetu w rozwoju ekonomicznym i społecznym wsi"

Dnia 2–3.12.2005r. przedstawiciele naszej Grupy Odnowy Wsi (Ryszard Chrobok i Zdzisław Ciapka) wzięli udział w II Dorocznym Spotkaniu Grup Odnowy Wsi w Ustroniu

Na spotkaniu podsumowano dwuletnią realizację Śląskiego Programu Odnowy Wsi. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń nabytych podczas trwania Programu pomiędzy jego uczestnikami - grupami "odnowy wsi". Do udziału w spotkaniu  zostali zaproszeni liczni prelegenci, którzy przedstawili takie zagadnienia jak: wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dla "odnowy wsi" (Jerzy Motłoch, Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego), praktyczne wykorzystanie Internetu na obszarach wiejskich (Marcin Wilczek, HOGA PL S.A., Jacek Pietrusiak, Fundacja Wspomagania Wsi), pomoc nieinstytucjonalnym przedsięwzięciom kulturalnym (Adam Radosz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach).

 Dnia 28.04.2006r. w Katowicach realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów szkolenie dotyczące zakładania stowarzyszeń. Podczas 4-godzinnego spotkania przedstawione zostały m.in. praktyczne informacje dotyczące utworzenia oraz przykładowe źródła finansowania stowarzyszenia. W szkoleniu wzięli udział nasi przedstawiciele -  Ryszard Chrobok i Zdzisław Ciapka.

 

Członkowie naszej GOW Zdzisław Ciapka i Michał Kura wzięli udział w warsztatach szkoleniowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt.: „PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”. Wspomniane warsztaty odbyły się w dniach 17 – 19 listopada br w Łowiczu.

 

 

 

W skład Grupy Odnowy Wsi wchodzą :

 

 

 

 

Sołtys- p. Ryszard Chrobok oraz

1. p. Biada Henryk

2. p. Cholewa Piotr

3. p. Ciapka Zdzisław

4. p. Drużdż Piotr

5. p. Fuchs Rafał

6. p. Gajęcka Anna

7. p. Hoszek Rainhold

8. p. Kacorzyk Bogdan

9. p. Kaczor Tadeusz

10. p. Kania Daniel

11. p. Kiszka Maria

12. p. Kokot Alicja
13. p. Kura Michał

14. p. Maciąg Agata

15. p. Milion Jacek

16. p. Mrugała Stanisław

17. p. Okrent Małgorzata

18. p. Serwach Mariusz

19. p. Stańco Jan

20. p. Studniczek Marcin

21. p. Tomczyk Barbara

22. p. Topa Izabela

23. p. Wolnik Wilhelm