P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

Niektóre spośród działających na terenie wsi instytucji i organizacji nawiązały ścisłą współpracę ze swoimi odpowiednikami po stronie czeskiej. Z inicjatywy rady sołeckiej w 2004 roku zorganizowano pierwsze „DNI CHAŁUPEK”. Intencją rady jest, by impreza ta na stałe weszła do kalendarza imprez, tak też rok później odbyły się  II dni Chałupek zorganizowane przez Grupe Odnowy Wsi. Poza tym ZSO i przedszkole organizują imprezy okolicznościowe.

 

„BOISKO BEZDOMNYCH”


W dniu 08.07.2007r. w godzinach popołudniowych część polsko - czeskiego przejścia granicznego Chałupki – Bohumin przeobraziła się w przejście polsko – niemieckie Słubice – Frankfurt nad Odrą. Stało się tak dzięki wizycie w Chałupkach ekipy filmowej kręcącej zdjęcia na potrzeby filmu pt. „Boisko bezdomnych” w reżyserii Katarzyny Adamik – córki znanej reżyserki Agnieszki Holland.
Filmowcy wykorzystali położenie przejścia i kręcili ujęcia pokazujące przekroczenie granicy przez polską drużynę bezdomnych udającą się na mecz do Niemiec.
Wśród aktorów zauważyliśmy m.in. Bartłomieja Topę (Zenka ze Złotopolskich). Z kolei mieszkańcy Chałupek występowali jako statyści (podróżni przekraczający w tym czasie granicę pieszo).
W godzinach popołudniowych wszystko wróciło jednak do normy i przejście z powrotem przybrało obraz taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.