P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G £ Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

Jak co roku tu¿ za granic¹ Czesi organizuj¹ pokazy wojenne

 

 

Darkovicki 29.05.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

"Osvobozeni Bohumina 1945"

Stary Bohumin  28.08.2004