P O W R Ó T D O S T   R O   N Y G Ł Ó W   N E J www.chalupki.pl

 

 

Wieś w przeszłości o profilu rolniczym. Po zakończeniu II wojny światowej miejscowa ludność w większości pochodzenia niemieckiego wyjechała do Niemiec. Obecni mieszkańcy Chałupek to w znacznej mierze ludność napływowa, przybyła po zakończeniu II wojny lub w okresie późniejszym – żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza, pracownicy Urzędu Celnego, PKP oraz górnicy.

Obecnie wieś zamieszkuje 1700 mieszkańców, zatrudnionych głównie w górnictwie, PKP, Straży Granicznej oraz innych zakładach produkcyjnych usytuowanych w okolicznych miastach (Racibórz, Wodzisław Śląski, Rybnik). W Chałupkach za wyjątkiem drobnych zakładów handlowo – usługowych, brak jest innych zakładów produkcyjnych.

Znajduje się tu duże przejście graniczne, graniczna stacja kolejowa.

 

 

 Na terenie wsi, na granicy państwa, znajdują się unikatowe na skalę europejską meandry rzeki Odry wraz z bogactwem siedlisk naturalnych i dziko żyjących, często zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Teren meandrów po obu stronach granicy został włączony do europejskiego systemu „NATURA 2000” oraz objęty ochroną prawną.

 

 

Przez Chałupki przebiega Europejska Trasa Rowerowa R-4 z Wiednia na północ oraz krajowe trasy rowerowe

 

powiększ

 

Wzdłuż ulicy Długiej i Powstańców Śląskich oraz na Placu Warszawskim znajdują się zabytkowe budynki z okresu XX - lecia międzywojennego

 

 

 Najważniejszym zabytkiem naszej wsi jest XVII wieczny zamek, w którym obecnie mieści się restauracja i hotel z 40 miejscami noclegowymi