P O W R Ó T   D O   S T R O N Y   G Ł Ó W N E J          www.chalupki.pl

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 > > >Zdjęcia

> > >Osiągnięcia uczniów

> > >Tabla

ul. Szkolna 7, 47-460 Chałupki
tel.: (32) 419 60 16
dyrektor: mgr Marek Tomczyszyna

 


"Zaskarbiaj sobie przyjaźń ludzi, którzy pomogą Ci rozwijać się"


 

 

 Szkoła położona jest w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Do szkoły uczęszczają dzieci z Chałupek jak i sąsiednich miejscowości: Rudyszwałdu i Zabełkowa. Ponieważ brak jest wyraźnych granic dzielących te miejscowości, ich środowiska są mocno zintegrowane. Do szkoły uczęszcza w związku z tym znaczna liczba dzieci spoza obwodu. Duża część mieszkańców Chałupek to ludność napływowa z różnych stron Polski

 

Szkoła rozpoczęła tworzenie systemu zapewnienia jakości .
Posiada certyfikat „ Szkoła z klasą”. W  roku szkolnym 2005/2006 przystąpiła do programu „ Szkoła Promująca Zdrowie”.
 

 


Patronem naszej szkoły jest mjr. Henryk Sucharski

 W dokumentach szkoły nie ma wzmianki o dacie powstania budynku, w którym obecnie znajduje się szkoła. W czasie II wojny światowej znajdowały się tu koszary armii niemieckiej.
Po wojnie utworzono tu szkołę polską, w której jedyną nauczycielką była Helena Moskwa.
Do listopada 1965 roku kierownikiem szkoły był Stanisław Zuzok.
Kronika szkoły została założona w 1963 roku przez nauczyciela Antoniego Lose, który od listopada 1965 roku do listopada 1967 roku pełnił obowiązki kierownika tej szkoły.
Od listopada 1967 roku do 31 lipca 1984 roku kierownikiem,
a następnie dyrektorem Szkoły Podstawowej w Chałupkach był Marian Galus.
Od 1 sierpnia 1984 roku do 1989 roku dyrektorem szkoły był mgr Czesław Staszek a po nim, do dnia dzisiejszego obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących pełni mgr Alicja Wróblewska.
21 października 1973 roku o godzinie 14:00 nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadania imienia mjr H. Sucharskiego Szkole Podstawowej. Odsłonięcia tablicy dokonał J. Adrian - uczestnik Powstań Śląskich, a akt nadania imienia szkole odczytał Inspektor Szkolny - Eugeniusz Grzeszczuk.
21 kwietnia 1977 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci, która niestety nie dotrwała do dzisiaj.
16 sierpnia 1982 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły, która trwała do 31 lipca 1984 roku. W wyniku rozbudowy szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną, 5 sal lekcyjnych, sanitariaty i szatnie w-f